Apple Support Ed: Klachten en geschillen

Indien u een klacht heeft over een product of een dienst van Apple Support Ed kunt u een klacht indienen.
Dat kunt u doen door een mail te sturen met uw klacht of opmerking naar info@applesupported.nl
of schriftelijk naar Apple Support Ed, Spinnekop 55, 1035 CM, Amsterdam.

Vermeld u daarbij uw aankoopnummer, product, naam en eventueel telefoonnummer.
U krijg dan binnen 5 werkdagen een schriftelijke dan wel via email een bevestiging van uw klacht.
U krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.
We zoeken samen naar een passende oplossing, mocht u van mening zijn dat we er niet goed uit komen
dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Om klachten bij ons kenbaar te maken stuur je een mail naar info@webwinkelkeur.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

U kunt hier deze algemene voorwaarden downloaden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (Downloaden)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.