Apple Support Ed: Klachten en geschillen

Indien u een klacht heeft over een product of een dienst van Apples Support Ed kunt u een klacht indienen.
Dat kunt u doen door een mail te sturen met uw klacht of opmerking naar info@applesupported.nl
of schriftelijk naar Apple Support Ed, Spinnekop 55, 1035 CM, Amsterdam.

Vermeld u daarbij uw aankoopnummer, product, naam en eventueel telefoonnummer.
U krijg dan binnen 5 werkdagen een schriftelijke dan wel via email een bevestiging van uw klacht.
U krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.
We zoeken samen naar een passende oplossing en mocht u van mening zijn dat we er niet goed uit komen
dan kunt u terecht bij Thuiswinkelwaarborg: www.thuiswinkel.org/consumenten/klacht-indienen

"Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).''
"Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/'' 

U kunt hier deze algemene voorwaarden downloaden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (Downloaden)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.