Apple Support Ed: Garantie

Ik sta achter mijn producten, maar nog belangrijker, achter mijn klanten.
Voldoet een product of levering niet aan je verwachting of is er een defect opgetreden.
Dan kunt je het altijd retourneren of omruilen.

Aanspraak maken op garantie:
In de volgende gevallen kunt je aanspraak maken op garantie:

1) Defect binnen 8 dagen (Dead On Arrival)
2) Defect binnen garantie; na 8 dagen, maar binnen de garantietermijn van het product.
3) Verkeerd geleverd, dus een foute levering van Apple Support Ed

Met vragen over deze procedure kunt je mailen naar support@applesupported.nl


Garantie Apple

Als goederen een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, hebben consumenten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving recht op gratis reparatie of vervanging, korting of restitutie door de verkoper.

Als u hardwareproducten van Apple koopt, wordt uw product eveneens gedekt door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple. Deze dekking geldt naast en in aanvulling op uw wettelijke rechten onder de Nederlandse consumentenwetgeving. U kunt ook extra voordelen verkrijgen door het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ aan te schaffen.

Als uw product een gebrek vertoont of niet voldoet aan de koopovereenkomst, kunt u kiezen of u een vordering indient onder de Nederlandse consumentenwetgeving, de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ (indien van toepassing).

  • AppleCare+ is een optionele verzekering voor de dekking van het risico op onopzettelijke schade aan uw iPad, iPhone of iPod, een lege batterij en vereiste technische ondersteuning.
  • Apple-ondersteuning: 0800 0201 581. Het gratis telefoonnummer is voor vaste telefoons. Sommige mobiele providers bieden geen toegang of brengen kosten in rekening.
  • Telefonische technische ondersteuning omvat hulp bij installatie, montage, basisconfiguratie en softwareproblemen.


Garantie Hackintosh

Op alle Hackintosh systemen zit meerjarige garantie op alle onderdelen wat variëren kan van 2 tot 5 jaar.
De systemen worden volledig getest vóór aflevering en worden volledig werkend geleverd of achter gelaten bij je.

Je krijgt van mij gratis 3 maanden software support voor het geval er toch iets niet goed mocht zijn.
Deze support is ter plaatse of online. Afhankelijk van de situatie.
Het vervangen van hardware door defecten van producten wordt tot 2 jaar na aanschaf gratis gedaan. Dit is exclusief materiaalkosten die niet bij een garantie horen.

Lees hier over retourneren en bijkomende kosten.

 

Samenvatting van de Nederlandse consumentenwetgeving

Uw consumentenrechten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving gelden naast en in aanvulling op uw rechten conform de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple en het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Op grond van artikel 7:17 e.v. van het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet een verkoper een product afleveren dat ‘voldoet aan de overeenkomst’. Een product voldoet niet aan de overeenkomst als, gezien de aard van het product en de informatie van de verkoper, het product niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Een product moet op het moment van levering voldoen aan de overeenkomst. Het feit dat een gebrek pas na levering ontstaat, wil niet zeggen dat het product op het moment van levering voldeed aan de overeenkomst. Onder de Nederlandse consumentenwetgeving wordt ervan uitgegaan dat een gebrek of non-conformiteit van goederen met de overeenkomst die binnen 6 maanden na levering aan het licht komt, al bestond op het moment van levering. In principe gaat de plicht om aan te tonen dat het gebrek of de non-conformiteit van goederen met de overeenkomst al bestond bij levering, over op de consument na afloop van deze periode van 6 maanden.

De consument moet het gebrek melden bij de verkoper binnen een redelijke termijn. Als de consument binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht indient, is de klacht volgens de wet op tijd geregistreerd.

Op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving kunnen consumenten kiezen om goederen die een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, kosteloos te laten repareren of vervangen. Als reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is of als een verkoper geen reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn biedt, kunnen consumenten kiezen om een korting op de prijs te bedingen of zich terug te trekken uit de koopovereenkomst door het product te retourneren voor een volledige restitutie.

Meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving vindt u op de website van het Europees Consumenten Centrum op http://www.eccnederland.nl/nl